Celoroční činnost dětí a mládeže v moderní gymnastice

Kód: 18/1668
Žadatel: Tělocvičná jednota Sokol Ostrava - Třebovice
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2019
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 32
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
333 000 Kč 187 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 36 000 Kč