PORUBAJK 2019, MTB závod pro celou rodinu

Kód: 18/1666
Žadatel: Ing. Libor Hrdina
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 33
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
757 000 Kč 255 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 150 000 Kč