Provoz vrcholného SCM Akademie FCB v roce 2019

Kód: 18/1647
Žadatel: Akademie FC Baník Ostrava z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 43
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
55 470 000 Kč 2 000 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 900 000 Kč