Mezinárodní volejbalový turnaj pro veterány 2019

Kód: 18/1635
Žadatel: IVVA - Veteran Volleyball z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 35
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 202 000 Kč 600 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 200 000 Kč