Umíme, víme, chceme!

Kód: 18/1479
Žadatel: Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast vzdělávání a talentmanagementu
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2019
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 64
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
955 000 Kč 955 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 300 000 Kč