Podpora sportovních aktivit a provozu sportovního zařízení MK Seitl Ostrava

Kód: 18/1450
Žadatel: Maratón klub Seitl Ostrava z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 33
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
417 000 Kč 200 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 18 000 Kč