Školní televize a e-časopis

Kód: 18/1382
Žadatel: Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast vzdělávání a talentmanagementu
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2019
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 56
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
2 240 000 Kč 2 240 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 0 Kč