OSTRAVSKÁ SQUASHOVÁ LIGA

Kód: 18/1324
Žadatel: OSTRAVA SQUASH KLUB z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 40
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
690 000 Kč 340 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 150 000 Kč