JUNIOR SQUASH ACADEMY a KOMPLEXNÍ PŘÍPRAVA TALENTŮ

Kód: 18/1313
Žadatel: OSTRAVA SQUASH KLUB z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 41
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 990 000 Kč 800 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 222 000 Kč