Aktivně spolu

Kód: 18/1034
Žadatel: Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast školství
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2019
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 71
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
210 000 Kč 210 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 60 000 Kč