Qualifying round for the DAVIS CUP FINAL 2019

Kód: 18/0541
Žadatel: Česká sportovní a.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
12 025 000 Kč 5 000 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 2 500 000 Kč