Výběr a podpora talentovaných sportovců CISO 2019

Kód: 18/0530
Žadatel: CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
7 304 000 Kč 3 500 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 2 900 000 Kč