Winter Classic Ostrava 2019

Kód: 18/0430
Žadatel: HC VÍTKOVICE RIDERA a.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
21 650 000 Kč 8 000 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2018 4 000 000 Kč