Sportovní příprava a účast v soutěžích dětí a mládeže od 4 do 26 let v letech 2018-2019

Kód: 18/0392
Žadatel: FC Vítkovice 1919, z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy a výnosu daně z hazardních her pro období 2018-2019 v oblasti tělovýchovy a sportu
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 30
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
12 560 000 Kč 12 000 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2018 3 500 000 Kč