Rozvoj sportovní činnosti oddílu Krokodýl, příprava a reprezentace na soutěžích

Kód: 18/0361
Žadatel: Asociace TOM ČR, TOM 19061 Krokodýl
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy a výnosu daně z hazardních her pro období 2018-2019 v oblasti tělovýchovy a sportu
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 22
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
715 000 Kč 436 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2018 100 000 Kč