Údržba sportovního areálu MK Seitl Ostrava

Kód: 18/0334
Žadatel: Maratón klub Seitl Ostrava z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy a výnosu daně z hazardních her pro období 2018-2019 v oblasti tělovýchovy a sportu
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
100 000 Kč 100 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2018 0 Kč