Jazyků se nebojíme

Kód: 18/0234
Žadatel: Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky pro školní rok 2018/2019 - 1. kolo
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 37
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
0 Kč 1 200 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2018 294 000 Kč