Sportovní a tělovýchovná činnost Hokejového klubu RT TORAX PORUBA 2011, z.s.

Kód: 18/0232
Žadatel: Hokejový klub RT TORAX PORUBA 2011, z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy a výnosu daně z hazardních her pro období 2018-2019 v oblasti tělovýchovy a sportu
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 40
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
10 500 000 Kč 5 920 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2018 2 200 000 Kč