Podpora sportovní činnosti Hokejového klubu RT TORAX PORUBA, z.s.

Kód: 18/0231
Žadatel: Hokejový klub RT TORAX PORUBA, z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy a výnosu daně z hazardních her pro období 2018-2019 v oblasti tělovýchovy a sportu
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 45
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
5 700 000 Kč 3 300 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2018 3 300 000 Kč