Podpora přírodovědné, technické a čtenářské gramotnosti na ZŠ Březinova

Kód: 17/1822
Žadatel: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast vzdělávání a talentmanagementu
Název výzvy: Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd pro rok 2018 a 1. čtvrtletí roku 2019
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 68
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 029 000 Kč 1 029 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2018 360 000 Kč