Mistrovství světa 2018 Kapské Město

Kód: 17/1552
Žadatel: Asociace TOM ČR, TOM 19061 Krokodýl
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 21
Bodové hodnocení: 21
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
519 000 Kč 249 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2018 40 000 Kč