Rozvoj sportovní činnosti oddílu Krokodýl a reprezentace Ostravy na vrcholných mítincích

Kód: 17/1550
Žadatel: Asociace TOM ČR, TOM 19061 Krokodýl
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 26
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
976 000 Kč 590 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2018 99 000 Kč