OSTRAVSKÁ SQUASHOVÁ LIGA

Kód: 17/1495
Žadatel: OSTRAVA SQUASH KLUB z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 21
Bodové hodnocení: 39
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
835 000 Kč 410 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2018 50 000 Kč