JUNIOR SQUASH ACADEMY a KOMPLEXNÍ PŘÍPRAVA TALENTŮ

Kód: 17/1493
Žadatel: OSTRAVA SQUASH KLUB z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 33
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
2 235 000 Kč 970 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2018 200 000 Kč