Podporujeme talenty IV

Kód: 17/0995
Žadatel: Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast školství
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2018
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 59
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
220 000 Kč 220 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2018 0 Kč