CRAFT RUNFEST OSTRAVA 2018

Kód: 17/0861
Žadatel: Maratón klub Seitl Ostrava z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 21
Bodové hodnocení: 30
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 500 000 Kč 380 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2018 100 000 Kč