Živly - badatelsky a tvořivě

Kód: 17/0804
Žadatel: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast školství
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2018
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 91
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
196 000 Kč 196 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2018 100 000 Kč