Aktivní Březinka

Kód: 17/0760
Žadatel: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast školství
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2018
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 93
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
233 000 Kč 233 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2018 130 000 Kč