Utkání české daviscupové reprezentace Group I. DAVIS CUP by BNP Paribas 2018

Kód: 17/0657
Žadatel: Česká sportovní a.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: TOP akce v oblasti sportu
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
10 820 000 Kč 6 000 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2018 4 000 000 Kč