Mezinárodní turnaj - OSTRAVA SQUASH OPEN 2018

Kód: 17/0637
Žadatel: OSTRAVA SQUASH KLUB z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na poskytnutí mimořádných dotací
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
450 000 Kč 230 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2017 50 000 Kč