JUNIOR SQUASH ACADEMY a KOMPLEXNÍ PŘÍPRAVA TALENTŮ

Kód: 17/0618
Žadatel: OSTRAVA SQUASH KLUB z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na poskytnutí mimořádných dotací
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
2 010 000 Kč 970 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2017 100 000 Kč