Podpora celoroční činnosti klubu FBC Ostrava, cesta do SUPERFINÁLE

Kód: 17/0575
Žadatel: FBC OSTRAVA z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na poskytnutí mimořádných dotací
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
9 910 000 Kč 3 650 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2017 2 400 000 Kč