Podpora tréninkového a výchovného procesu dětí a mládeže hokejového klubu HC VÍTKOVICE RIDERA

Kód: 17/0571
Žadatel: HC VÍTKOVICE RIDERA, spolek
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na poskytnutí mimořádných dotací
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
23 436 000 Kč 12 000 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2017 3 750 000 Kč