Talentovaná Březinka

Kód: 17/0490
Žadatel: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast vzdělávání a talentmanagementu
Název výzvy: Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd pro rok 2017 a 1. čtvrtletí roku 2018 - 2. kolo
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
396 000 Kč 396 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2017 396 000 Kč