Oprava a obnova sociálního zařízení

Kód: 17/0311
Žadatel: Maratón klub Seitl Ostrava z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu sportu z výnosu daně z hazardních her/loterií
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
390 000 Kč 390 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2017 0 Kč