Podpora rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky

Kód: 17/0212
Žadatel: Univerzitní mateřská škola VŠB-TUO
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky pro školní rok 2017 a 1. pol. roku 2018
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
0 Kč 300 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2017 300 000 Kč