S radostí a úsměvem

Kód: 16/1720
Žadatel: Asociace TOM ČR, TOM 19061 Krokodýl
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
654 000 Kč 365 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2017 0 Kč