Oprava a obnova sociálního zařízení k Ostravskému sportovnímu a vrhačskému centru

Kód: 16/1604
Žadatel: Maratón klub Seitl Ostrava z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
380 000 Kč 380 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2017 0 Kč