Učíme se od sebe

Kód: 16/1177
Žadatel: Asociace TOM ČR, TOM 19061 Krokodýl
Oblast podpory: Oblast volného času
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků na podporu projektů v oblasti volný čas
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
63 000 Kč 40 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2017 0 Kč