Výběr a podpora talentovaných sportovců CISO

Kód: 16/0596
Žadatel: CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: TOP akce v oblasti sportu
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
6 103 000 Kč 3 000 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2017 2 800 000 Kč