SPORTOVNÍ SQUASHOVÁ AKADEMIE

Kód: 16/0543
Žadatel: OSTRAVA SQUASH KLUB z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na poskytnutí mimořádných dotací
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 540 000 Kč 1 010 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2016 0 Kč