Mistrovství ČR - Neratovice 2016

Kód: 16/0447
Žadatel: Asociace TOM ČR, TOM 19061 Krokodýl
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na poskytnutí mimořádných dotací
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
122 000 Kč 89 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2016 0 Kč