Rekonstrukce sociálního zařízení k Ostravskému vrhačskému centru

Kód: 16/0442
Žadatel: Maratón klub Seitl Ostrava z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na poskytnutí mimořádných dotací
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
380 000 Kč 380 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2016 0 Kč