Ať je teplo nebo zima

Kód: 15/0823
Žadatel: Asociace TOM ČR, TOM 19061 Krokodýl
Oblast podpory: Oblast volného času
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků na podporu projektů v oblasti volný čas
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
158 000 Kč 77 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2016 0 Kč