Údržba sportovního areálu pro veřejnost

Kód: 15/0118
Žadatel: Maratón klub Seitl Ostrava z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
152 400 Kč 130 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2015 80 000 Kč