JUNIOR SQUASH ACADEMY a KOMPLEXNÍ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA A TRÉNINK TALENTŮ

Kód: 14/1219
Žadatel: OSTRAVA SQUASH KLUB z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 170 000 Kč 430 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2015 90 000 Kč