Učíme se od sebe

Kód: 14/1061
Žadatel: Asociace TOM ČR, TOM 19061 Krokodýl
Oblast podpory: Oblast volného času
Název výzvy: Poskytování účelových dotací na podporu volného času
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
38 000 Kč 30 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2015 15 000 Kč