KZ/PK Aktivně s Březinkou proti nudě 2015

Kód: 14/0480
Žadatel: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast prevence kriminality
Název výzvy: Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu SMO na rok 2015
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
70 000 Kč 70 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2015 0 Kč