KZ/PK Otevřené víceúčelové hřiště Základní školy Ostrava- Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace

Kód: 14/0209
Žadatel: Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast prevence kriminality
Název výzvy: Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu SMO na rok 2015
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
150 000 Kč 145 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2015 65 000 Kč