KZ/PK Otevřené hřiště

Kód: 14/0114
Žadatel: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast prevence kriminality
Název výzvy: Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu SMO na rok 2015
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
56 000 Kč 56 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2015 56 000 Kč